نخست وزیر ترکیه:امیدوارم نشست لوزان موجب توقف درگیری ها در سوریه شود