عرضه بیش از 49 هزار تن انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی