"ذوالفقار"؛ مشت آهنین ایران بر سر آمریکا در منطقه + تصاویر و مشخصات