رشد 6درصدی صادرات کالا /اختصاص 50میلیارد تومان به صادر کنندگان