مهار ایدز در معتادان تزریقی/ تعهد ایران برای حذف ۳ بیماری همه‌گیر