عرضه بیش از 49 هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی