کمک‌های انسان دوستانه روسیه و ارمنستان به مردم سوریه