نهمین نشست کمیسیون مشترک ازبکستان و آلمان برگزار شد