نیروی هوایی مصر محل تجمع تروریست ها در سینا را بمباران کرد