طلا افت هفتگی دیگری را به ثبت رساند/ هر اونس 1255 دلار