اجلاس لوزان؛ ثبات مواضع روسیه، عقب نشینی موقت آمریکا از تهدیدها