ابتکار جدید شهرداری پکن و سئول/اعطای کارت اعتباری مترو و تلفن در قبال زباله خشک