آل سعود به زودی اجازه نفس کشیدن را هم از ملت خود می‌گیرد/ ترس از سفر عادی شهروندان عربستانی نشانه استیصال آل سعود است