رشد میانگین رسوب منابع پایانه‌های فروشگاهی بانک سینا