امیر نعمتی به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش منصوب شد