دور تازه گفت و گوها درباره سوریه در لوزان؛ سر خط روزنامه های اتریش/ 24 مهر