توافق بیش از 100 کشور برای کنترل انتشار قوی‌ترین گاز گلخانه‌ای