۴۰ درصد مطالبات دامداران تسویه شد/ خرید توافقی شیر ادامه دارد