به روزرسانی بعدی ویندوز 10 اواخر زمستان عرضه می‌شود