واکنش رئیس جمهور نیجریه به انتقاد همسرش: جای او در آشپزخانه است