رییس سابق دفتر حفاظت از منابع ایران در قاهره، اختلافات مصر و عربستان را ریشه ای دانست