مولفه تخیلی «حفظ ثبات در بی‌ثباتی همسایه» امروزه کارایی ندارد + تصاویر