اهدای خون ایرانیان مقیم چین در روز عاشورا + تصاویر