ترامپ: کمپین کلینتون باید کمک‌های عربستان و قطر را بازگرداند