اولین تصاویر زنده از موبایل Bolt اچ تی سی حذف جک هدفون را تأیید می کند