حضور عراقچی در نشست امروز کمیته هسته ای مجلس/ارائه گزارش درباره ابعاد برجام