ازبکستان و قرقیزستان اوضاع 55 منطقه مرزی مورد اختلاف‌ را بررسی کردند