زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در تازه‌ترین عملیات مقاومتی