پنجمین مرحله تأمین مالی شرکت ملی نفت در بورس انرژی تسویه شد/ تامین 4000 میلیارد ریالی در تالار سبز به زودی