افشاگری بشار اسد از درخواست عربستان از سوریه سرخط روزنامه های افغانستان/ 24 مهر