آمریکا پایبند به قرارداد فروش بوئینگ نخواهد بود/ مجلس راهکار عملی برخورد با بدعهدی های آمریکا را تدوین می کند