انگلیس ۳۰۰ کودک و نوجوان را از کمپ "کاله" می‌پذیرد