از گرفتن لوح عزاداری تاجگردون تا دست خط پزشکیان در رسانه ملی