دپوی سنگین تجهیزات و نفرات تروریست‌ها برای حمله به «السریه الرابعه»