عملیات شهادت‌طلبانه در قدس اشغالی/یک صهیونیست زخمی شد