همراه داشتن گلکسی نوت 7 در کلیه خطوط پروازی آمریکا ممنوع شد