مقامات تل آویو ، اوباما را چهره ای ضد یهودی می‌دانند