اظهارات اردوغان در مورد موصل، سرخط روزنامه های ترکیه/ 24 مهر