آزادی نقاط جدید در جنوب و شمال حلب/ آمادگی2 هزار مسلح جهت ترک سلاح