انجام بیش از 13 هزار مأموریت توسط مرکز فوریت‌های پزشکی لرستان