نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست به دامن دبیرکل جدید سازمان ملل شد