بندر چابهار چالش‌های تدارکاتی افغانستان را برطرف می‌کند