هر روز شاهد نرخ شکنی‌های مخرب و دامپینگ از سوی شرکت‌های بیمه هستیم