برگزاری اجلاس سران پیمان امنیت جمعی، سرخط روزنامه های روسیه/24 مهر ماه