من به عارف گفتم روحانی به لاریجانی قول ریاست داده و سر تو بی کلاه می ماند!/روحانی اهل لوطی گری نیست!