رئیس ستاد ارتش عراق از ساکنان موصل خواست در خانه‌هایشان بمانند