ساعت های هوشمند گوگل احتمالاً اوایل سال 2017 معرفی می شوند