آمریکا با پیگیری طرح «آتش بس هدفمند» باعث نجات تروریست‌ها شد