انجام نخستین عمل جراحی به روش لاپاراسکوپی در گچساران