سونامی آتش در پاساژ قائم خرم‌آباد و خزان رویاها...